Peta Laman | Maklum Balas | Mobile Web
Statistik Pencapaian PelangganPelanggan

Pelanggan Majlis adalah terdiri daripada semua penduduk tempatan di dalam lingkungan kawasan Daerah Samarahan, Daerah Asajaya dan Daerah Kecil Sadong Jaya serta meliputi mereka yang menerima perkhidmatan-perkhidmatan Majlis dan berada di dalam kawasan di bawah pentadbiran Majlis Perbandaran Kota Samarahan.

Pelanggan Majlis juga adalah termasuk semua pelanggan luar yang berurusan dengan pihak Majlis Perbandaran Kota Samarahan.
Pelanggan utama Majlis Perbandaran Kota Samarahan ialah pembayar cukai, penjaja-penjaja dan peniaga, pihak kementerian, agensi awam dan swasta serta orang awam yang berurusan dengan pihak Majlis Perbandaran Kota Samarahan.
Piagam Pelanggan
Bagi menyokong matlamat kerajaan, Majlis Perbandaran Kota Samarahan berazam dan komitted untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti, mesra, cekap, amanah dan tepat pada masanya kepada pelanggan melalui Piagam Pelanggan MDS seperti berikut:


pic