Peta Laman | Maklum Balas | Mobile Web
Bahagian Pentadbiran Am

1. Surat-menyurat
2. Pengurusan am organisasi
3. Mengawal selia sistem fail
4. Pembangunan dan pengurusan sumber manusia
5. Urusetia mesyuarat majlis
6. Merancang dan mengawal pengkomputeran pejabat
7. Perhubungan awam
8. Menjaga keselamatan pejabat
9. Menyelia fungsi-fungsi pejabat

pic