<

Laman Web Rasmi Majlis Daerah Samarahan


Visi & Misi
Visi

Peneraju Pihak Berkuasa Tempatan ( A LEADING LOCAL AUTHORITY)

Misi

KAMI KOMITED untuk memacu Transformasi Ke Arah Pembangunan Mampandan Penyampaian Perkhidmatan Majlis Yang Unggul
(WE ARE COMMITTED TO DRIVE THE TRANSFORMATION TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND EXCELLENT COUNCIL SERVICES DELIVERY)

UNTUK MENJAYAKAN MISI INI KAMI AKAN :-
1. Merapatkan kerjasama Dengan Kerajaan Negeri Dan Pihak-pihak Yang Berkepentingan.

2. Meningkatkan Pembangunan Daerah Samarahan melalui Perancangan, Pelaksanaan, Pemantauan Dan Penyelenggaraan Projek Infrastruktur Sosio-ekonomi Dengan Cekap Dan Berkesan.

3. Memperkasakan kapasiti organisasi dan penyampaian perkhidmatan melalui amalan dan budaya pengurusan yang berkualiti.

4. Membangunkan kompetensi dan potensi sumber manusia melalui latihan dan pembelajaran sepanjang hayat.


Motto
Beautiful, Clean & Green

Slogan
Samarahan, Kota Ilmu Yang Sejahtera