Peta Laman | Maklum Balas | Mobile Web
Bahagian Perbendaharaan

  • Sebarang pertanyaan di bahagian kaunter akan dilayan dengan kadar segera.
  • Penerimaan bil untuk pembayaran di kaunter akan diuruskan dalam tempoh masa dua(2) minit.
  • Segala pembayaran termasuk pembayaran pesanan/kerja akan dibuat dalam tempoh masa 14 hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap dan sempurna.
  • Pembayaran kontrak serta pemulangan deposit akan dibuat dalam kadar segera dan kurang daripada 14 hari dari tarikh kelulusan, penerimaan dokumen, sijil pembayaran, dan lain-lain dokumen sokongan yang lengkap dan sempurna.