Peta Laman | Maklum Balas | Mobile Web
Bahagian Pertadbiran

 • Pentadbiran Am

  • Memberi perkhidmatan serta layanan yang adil, mesra dan sentiasa bersedia membantu di dalam semua hal pada setiap masa berhubung dengan perkhidmatan-perkhidmatan yang diberi oleh Majlis mengikut Ordinan Kuasa Tempatan, 1996, peraturan, prosedur, undang-undang Majlis dan juga keupayaan Majlis.

  Unit Urusetia

  • Melaksanakan tugas urusetia mengikut sistem pengurusan kualiti Majlis.

  Unit HRD

  • Melaksanakan tugas pengurusan sumber manusia mengikut peruntukan prosedur, peraturan dan undang-undang yang sedang berkuatkuasa.
 •