Peta Laman | Maklum Balas | Mobile Web
Bahagian Penilaian dan Percukaian

  • Sebarang pertanyaan dan pengaduan mengenai cukai taksiran/pintu dan yang berkaitan dengannya akan dilayan dengan secepat mungkin dan tindakan susulan untuk menyiasat kes/isu yang berkaitan akan dibuat dalam tempoh tiga(3) minggu.
  • Semua bil-bil cukai taksiran/pintu akan dihantar sekali setahun dengan sempurna pada bulan April sehingga Ogos setiap tahun ataupun sebulan sebelum tarikh akhir pembayaran setiap tahun.
  • Semua pentaksiran dan pengebilan bagi semua hartanah dan pegangan Majlis di dalam kawasan pentadbiran Majlis akan dibuat dengan adilnya.
  • Permohonan pertukaran hakmilik harta akan diproses dalam masa satu(1) minggu dengan syarat ianya dipersetujui oleh semua pihak yang terlibat serta tiada tunggakan cukai dan disahkan oleh Ketua Masyarakat/Kaum.
  •