Peta Laman | Maklum Balas | Mobile Web
Bahagian Kesihatan Awam

 • Perkhidmatan pengutipan dan pembuangan sampah-sarap akan dilaksanakan seperti jadual berikut:
  • Pengutipan Sampah-Sarap di Kawasan * Pasar * sekali sehari
  • Pengutipan Sampah-Sarap di kawasan Taman Perumahan dan Institusi Pengajian Tinggi sebanyak * 2 kali * seminggu
  • Pengutipan Sampah-Sarap di kawasan lain sebanyak * 2 kali* seminggu
 • Semua aduan mengenai perkhidmatan kutipan sampah, kebersihan dan pencemaran bandar dan alam sekitar akan disiasat dan diambil tindakan sewajarnya.
 • Semua aduan akan disiasat dalam kadar segera dan tindakan susulan akan diambil dalam tempoh dua(2) minggu tertakluk kepada jenis aduan dan peruntukan Majlis yang ada.
 • Permohonan kutipan sisa pepejal yang baru akan diproses dalam masa satu(1) minggu dalam kawasan perkhidmatan kutipan yang sedia ada.
 • Fogging akan dibuat serta merta pada hari yang sama setelah pemberitahuan kes denggi dimaklumkan kepada Majlis
 • Semua permohonan lesen akan diproses dalam tempoh masa satu(1) bulan setelah mematuhi syarat-syarat dari bahagian lain yang berkaitan untuk kelulusan Mesyuarat Majlis.
 • Kelulusan lesen akan diproses dalam tempoh masa dua(2) minggu sebaik sahaja diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Majlis yang berkaitan.
 • Premis makanan/minuman yang dilesenkan akan diperiksa sekurang-kurangnya sekali setahun.
 • Aktiviti Pengawalan Vektor akan dibuat dua(2) kali seminggu.
 • Penyedutan tangki najis akan dibuat atas permintaan/keperluan.
 • Operasi anjing liar akan dibuat atas permintaan/keperluan.