Peta Laman | Maklum Balas | Mobile Web
Bahagian Kerjaraya


Unit Kerja Awam

 

  • Melaksanakan kesemua projek pembangunan Majlis mengikut jadual yang telah dirancang dan ditetapkan.
  • Sentiasa menjaga kebersihan serta keindahan taman awam serta kawasan lapang dalam kawasan pentadbiran Majlis.
  • Melaksanakan program pengindahan bandar dan kawasan persekitarannya sebaik sahaja peruntukan serta kelulusan diperolehi daripada pihak Kerajaan dan juga agensi-agensi yang berkaitan.
  • Mengambil tindakan menyiasat dalam kadar segera kepada setiap aduan mengenai kerosakan ataupun penyenggaraan jalan, parit, lampu jalan, dan lain-lain yang berkaitan dan tindakan susulan akan dibuat dalam tempoh dua(2) minggu tertakluk kepada peruntukan Majlis yang ada.
  • Perkhidmatan pemotongan rumput dan pembersihan parit akan dilaksanakan sebulan sekali.

Unit Bangunan

  • Setiap proses kelulusan pelan bangunan akan dilaksanakan dalam tempoh 45 hari dari tarikh penerimaan pelan bangunan berkenaan dengan syarat semua dokumen lengkap dan sempurna dan mendapat kelulusan daripada agensi-agensi yang berkaitan.
  • Permohonan OP akan diluluskan dalam tempoh masa 14 hari bekerja dengan syarat ianya mematuhi prosedur dan peraturan yang terkandung di dalam "Sarawak Building Ordinance 1994".